Webinaria i warsztaty

Poniżej znajdziesz przykładowe tematy webinariów i warsztatów, które chętnie przeprowadzę w Twojej organizacji.

Pracuję zarówno online, jak i offline. Skontaktuj się ze mną, by poznać szczegółową ofertę skrojoną dla Waszych potrzeb.

Komunikacja włączająca (inkluzywna)

Trening antydyskryminacyjny

Konflikt motywowany uprzedzeniami

Nieuświadomione uprzedzenia (Unconscious bias)

Ciałopozytywność

Pierwsza pomoc w przypadku przemocy

Budowanie poczucia przynależności

Co ma gender do miejsca pracy

Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu

Konsultacje

Skorzystaj z konsultacji z zakresu różnorodności i włączania, jak również z możliwości zredagowania tekstu pod kątem inkluzywności czy polskiego kontekstu feministycznego. Podobne redakcje wykonałam już dla książek: „Dziewczyny do boju! Poradnik młodej aktywistki” KaeLyn Rich dla Wydawnictwa Nowa Baśń czy „Ja + Przywileje. Wyzwania nierówności społecznych i jak o nich rozmawiać” Anny Wiatrowskiej.

Konsultacje D&I

Analiza dokumentów, polityk i strategii

Redakcja inkluzywna / redakcja feministyczna

Audyt D&I

Badania z zakresu różnorodności i włączania (D&I) w biznesie wskazują, że większa inkluzywność w organizacji niesie ze sobą wzrost kreatywności i innowacyjności, skuteczniejsze umiejętności rozwiązywanie problemów oraz poczucie przynależności wśród osób zatrudnionych.

AUDYT RÓŻNORODNOŚCI I WŁĄCZANIA (AUDYT D&I) to pierwszy krok do wdrożenia strategii wspierającej kulturę organizacyjną opartą na szacunku i empatii oraz wzmocnienia pozycji swojej marki na rynku.

Przygotowany przez incluDARE proces audytu różnorodności i włączania składa się z 3 etapów współpracy między nami a Twoją organizacją: Onboardingu, D&I Research oraz D&I Follow up.

Zamawiając Audyt D&I od incluDARE zyskujesz:

🟣 specjalistyczne wsparcie w zakresie tworzenia i wzmacniania zespołu D&I,

🟣 badanie jakościowe ukazujące potrzeby osób pracujących w Twojej organizacji w kontekście różnorodności i włączania,

🟣 rekomendacje dotyczące strategii budowania kultury równości i przynależności.

Przy procesie audytu współpracuje ze mną Paweł Zalewski.

Paweł to doświadczony badacz społeczny posiadający unikalne doświadczenie pracy badawczej na styku akademii i organizacji pozarządowych w Polsce.

Od sześciu lat ewaluuje projekty edukacyjne i realizuje badania społeczne, a jego zainteresowania badawcze oscylują wokół stereotypizacji ze względu na płeć, decyzji edukacyjnych, nierówności cyfrowych oraz wpływu zmian klimatu na społeczeństwa. 

Scroll to Top